การติดตั้งหลังคาอลูมิเนียมชีท

การติดตั้งแผ่นหลังคาอลูมิเนียมชีท

การติดตั้งแผ่นหลังคาแผ่นแรก ทำได้โดยให้ลอนตัวเมียติดอยู่หน้าจั่ว แล้วให้ปลายแผ่นยื่นล้ำไปในแนวรางน้ำ ให้ยาวเหมาะสมกับรางน้ำ

 1. ยึดสกรูทุกๆ สันลอนบริเวณแปปลายและแปเดี่ยว ส่วนแปกลางให้ยึดลอนเว้นลอน
 2. นำแผ่นหลังคาแผ่นที่สองวางให้ลอนตัวเมียซ้อนทับลอนตัวผู้ของแผ่นแรก
 3. ใช้คีมหนีบบริเวณซ้อนทับแผ่นเพื่อความแนบแน่นในการยึดสกรูทั้งหัวและท้ายแผ่น
 4. ทำการยึดสกรูบริเวณซ้อนทับทุกๆ สันลอน
 5. ควรเช็คแนวระดับทุกๆ ระยะการติดตั้งแผ่นหลังคาไปได้ประมาณ 10 แผ่น

 

การติดตั้งครอบ

การติดตั้งแผ่นปิดครอบจั่ว

 1. การใช้อุปกรณ์พับขึ้น พับปลายแผ่นหลังคาทั้งสองข้าง
 2. ติดตั้งแผ่นครอบจั่วแผ่นแรกโดยวางตำแหน่งให้ในแนวระดับ
 3. ใช้เครื่องมือตัดปลาย หรือใช้กรรไกรตัดเหล็กบากด้านข้างแผ่นปิดครอบ ให้ได้รูปลอนตัดตามสันลอนหลังคา
 4. ยึดสกรูบริเวณสันลอนเว้นลอน
 5. ตัดเศษวัสดุที่ยื่นล้ำออกมาให้สวยงาม

การติดตั้งแผ่นครอบข้าง

 1. เริ่มติดตั้งแผ่นปิดครอบข้างจากปลายแผ่น โดยยึดสกรูทุกระยะ 50 ซม.
 2. ยึดสกรูแผ่นปิดครอบมุมทุกระยะ 50 ซม.
 3. วางแผ่นที่สองซ้อนกับแผ่นแรกโดยให้เหลื่อมกับแผ่นแรกอย่างต่ำ 10 ซม.
 4. ยึดสกรูบริเวณซ้อนทับ และบริเวณแผ่นปิดครอบที่ทำมุมกัน

ข้อแนะนำบริเวณรอยต่อ

 

การติดตั้งผนัง

วิธีการติดตั้งผนังจะคล้ายกับหลังคา แตกต่างกันที่ตำแหน่งยึดสกรู

 1. ติดตั้งแผ่นผนังแผ่นแรก และเช็คตำแหน่งยึดสกรู
 2. นำแผ่นที่สองมาวางซ้อนกันโดยใช้คีมหนีบหัวท้าย พร้อมกับยึดสกรูบริเวณแปปลาย และแปเดี่ยวทุกๆ ท้องลอน และแปกลางลอนเว้นลอน

ติดตั้งแผ่นต่อๆ ไปเช่นเดียวกับการติดตั้งแผ่นที่สอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *