แผ่นบานเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม (Louver)

แผ่นบานเกล็ดระบายอากาศ หรือแผ่นลูฟเวอร์ เพิ่มความสวยงามและการตกแต่งผนังให้อาคาร นิยมนำมาใช้สำหรับติดตั้งเพื่อระบายอากาศภายในอาคาร เป็นช่องลมระบายอากาศที่ผนังของตัวอาคารเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เกิดความรู้สึกเย็นสบาย และเพิ่มผลผลิตในการทำงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังป้องกันฝนสาดเข้าภายในอาคาร  โดยหากต้องการทั้งแสงและการระบายอากาศ สามารถเลือกใช้เป็นแผ่นบานเกล็ดโปร่งแสง จะช่วยให้แสงธรรมชาติจากภายนอกเข้าสู่ตัวอาคารได้ ประโยชน์ของแผ่นบานเกล็ดจะช่วยลดความร้อนภายใน และระบายความชื้นภายในอาคารได้ดี อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อีกด้วย

ขนาดของแผ่นบานเกล็ด

แผ่นบานเกล็ด Louver รุ่น G304

 • แผ่นบานเกล็ดสูงรวม 240 mm.

 • หากช่องบานเกล็ดสูง 1 เมตร จะใช้ทั้งหมดจำนวน 5 แผ่น

 • ความยาวตัดได้ตามต้องการ แต่ไม่เกิน 3.1 เมตร

 • เหมาะสำหรับติดตั้งตามบ้านพักอาศัย หรือตามโชว์รูมรถ โดยเน้นความสวยงาม

แผ่นบานเกล็ด Louver รุ่น G457

 • แผ่นบานเกล็ดสูงรวม 400 mm.

 • หากช่องบานเกล็ดสูง 1 เมตร จะใช้ทั้งหมดจำนวน 3 แผ่น

 • ความยาวตัดได้ตามต้องการ แต่ไม่เกิน 3.1 เมตร

 • เหมาะสำหรับติดตั้งตามอาคาร โกดัง ขนาดเล็ก กลาง โรงงานอุตสาหกรรม

แผ่นบานเกล็ด Louver รุ่น G609

 • แผ่นบานเกล็ดสูงรวม 530 mm.

 • หากช่องบานเกล็ดสูง 1 เมตร จะใช้ทั้งหมดจำนวน 2 แผ่น

 • ความยาวตัดได้ตามต้องการ แต่ไม่เกิน 3.1 เมตร

 • เหมาะสำหรับติดตั้งตามอาคาร โกดัง ขนาดกลาง ใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม
บานเกล็ดอลูมิเนียม

ตัวอย่างการติดแผ่นเกล็ดระบายอากาศ

การติดตั้งแผ่นบานเกล็ดระบายอากาศ หรือแผ่นลูฟเวอร์นั้น ต้องติดตั้งร่วมกับ ขาตั้งบานเกล็ด ซึ่งมีลักษณะเป็นแขนค้ำยัน

และเพื่อความสวยงามในการติดตั้งแผ่นบานเกล็ด จะมีแผ่นครอบปิดด้านบน และครอบปิดด้านข้าง

อุปกรณ์ในการติดตั้ง ประกอบด้วย ขายึดบานเกล็ด และสกรูปลายสว่าน ยาว 16 มม.

หมายเหตุ : ระยะเหล็กลูกตั้งที่เหมาะสม คือ 1.00 เมตร (เหล็กที่ใช้ควรเป็นเหล็กกล่อง ขนาด 2นิ้ว x 2นิ้ว หนา 1.80มม.)

ตัวอย่างการติดตั้งบานเกล็ดระบายอากาศ

Aluminium Louver
Aluminium Louver
Aluminium Louver
Aluminium Louver