แผนกอลูมิเนียมแผงตัวแซด Z ติดต่อ คุณกอล์ฟ 089-685-0808


เกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียมตัวแซด Z LOUVERS หรือแผ่นเกล็ดบังแดดตัวแซด Z LOUVERS

เป็นแผงเกล็ดอลูมิเนียมตัวแซดเพื่อประโยชน์ในการเป็นเกล็ดบังแดด (Sun Louvers) ถูกออกแบบให้มีรูปร่างเป็นตัวแซด (Z Shape) ใช้ในการป้องกันแสงแดดส่องผ่านเข้ามาในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่บดบังทัศนียภาพภายนอก ขนาดหน้ากว้างของเกล็ดมีหลากหลายให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น ความกว้างแผ่นขนาด (Z70) 7 ซม. (Z90) 9 ซม. (Z100) 10 ซม. (Z110) 11 ซม. (Z120) 12 ซม. (Z130) 13 ซม. (Z140) 14 ซม. (Z150) 15 ซม. และ (Z250) 25 ซม. ซึ่งบริษัทฯ ออกแบบให้วิธีการติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ราคาประหยัด สามารถดัดแปลงให้เป็นช่องแอร์รีเทิร์น แผงระบายอากาศ ผนังกั้นห้อง หรือแผงเกล็ดภายนอกอาคาร

เกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียมตัวแซด Z LOUVER
เกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียมตัวแซด Z LOUVER
เกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียมตัวแซด Z LOUVER
เกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียมตัวแซด Z LOUVER

เกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียมตัวแซด Z LOUVERS มีรูปแบบมาตรฐานให้เลือกหลายรูปแบบตามวิธีการติดตั้งดังนี้

แผงเกล็ดบังแดดรุ่น 70 120 130 250 ใช้ขารับบานเกล็ดแซด Z (แบบแยกชิ้นอิสระ) ในการติดตั้ง

เป็นรูปแบบการติดตั้งที่ถูกออกแบบให้มีการติดตั้งที่สะดวก ด้วยการติดตั้งกับขาล็อคชนิดแยกชิ้นอิสระนี้ทำให้สามารถปรับความกว้างของช่องระบายอากาศได้อย่างอิสระตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และตามความเหมาะสมของหน้างาน (ต้องการบังแดด ต้องการกันฝน หรือต้องการการระบายลม) ทั้งยังคงให้ความแข็งแรง และเสริมความสวยงามให้แก่ตัวอาคาร โดยแผ่นเกล็ดสามารถถอดออกได้ เหมาะสมกับอาคารขนาดสูงที่ต้องการเกล็ดอลูมิเนียมที่แข็งแรงและทนแรงลมสูง

เกล็ดอลูมิเนียม70Z 130Z 1
เกล็ดบังแดดอลูมิเนียมแซดZ
เกล็ดบังแดดอลูมิเนียมแซดZ
เกล็ดบังแดดอลูมิเนียมแซดZ
เกล็ดบังแดดอลูมิเนียมแซดZ
เกล็ดบังแดดอลูมิเนียมแซดZ
เกล็ดบังแดดอลูมิเนียมแซดZ
เกล็ดบังแดดอลูมิเนียมแซดZ
เกล็ดบังแดดอลูมิเนียมแซดZ
เกล็ดบังแดดอลูมิเนียมแซดZ

แผงเกล็ดบังแดดรุ่น 70 90 110 140 150 ใช้ขาอลูมิเนียมล็อคเฉพาะรูปแบบแซด Z (แบบเส้น) ในการติดตั้ง

เป็นรูปแบบการติดตั้งที่ถูกออกแบบให้มีการติดตั้งที่สะดวกรวดเร็วและแม่นยำที่สุด โดยการติดตั้งเข้ากับขาล็อคอลูมิเนียมแบบเส้นจะมีการคำนวณช่องว่างระหว่างบานเกล็ดแต่ละเส้น องศาบานเกล็ดไว้ตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ด้วยการติดตั้งกับขาล็อคชนิดพิเศษนี้ให้ความแข็งแรง และเสริมความสวยงามให้แก่ตัวอาคาร แผ่นเกล็ดสามารถถอดออกได้ เหมาะสมกับอาคารขนาดสูงที่ต้องการเกล็ดอลูมิเนียมที่แข็งแรงและทนแรงลมสูง

เกล็ดอลูมิเนียม140Z0
แผงเกล็ดบังแดดอลูมิเนียมZ
แผงเกล็ดบังแดดอลูมิเนียมZ
แผงเกล็ดบังแดดอลูมิเนียมZ
แผงเกล็ดบังแดดอลูมิเนียมZ
แผงเกล็ดบังแดดอลูมิเนียมZ
แผงเกล็ดบังแดดอลูมิเนียมZ

แผงเกล็ดบังแดดรุ่น 100 ใช้กรอบประกอบสำเร็จ

เป็นรูปแบบการติดตั้งแบบใช้กรอบประกอบสำเร็จ โดยหน้างานจะมีการวัดขนาดกรอบและสั่งประกอบสำเร็จจากโรงงานเพื่อติดตั้งกับวงกบหน้างาน  เหมาะสมกับการระบายอากาศห้องควบคุมเครื่องจักร ช่องเซอร์วิส ช่องคอมเพรสเซอร์แอร์ ช่องระบายอากาศ

แผงเกล็ดบังแดดรุ่นสั่งพับขนาดพิเศษ ใช้ขารับบานเกล็ดแซด Z (แบบแยกชิ้นอิสระ) ในการติดตั้ง

เป็นรูปแบบการติดตั้งที่ถูกออกแบบให้มีการติดตั้งที่สะดวก ด้วยการติดตั้งกับขาล็อคชนิดแยกชิ้นอิสระนี้ทำให้สามารถปรับความกว้างของช่องระบายอากาศได้อย่างอิสระตามวัตถุประสงค์การใช้งาน นอกจากนี้ขนาดของบานเกล็ดระบายอากาศก็สามารถออกแบบพับได้ตามขนาดพิเศษ ตามแต่ขนาดของหน้างาน ตามความเหมาะสมของงาน (ต้องการบังแดด ต้องการกันฝน หรือต้องการการระบายลม) ทั้งยังคงให้ความแข็งแรง และเสริมความสวยงามให้แก่ตัวอาคาร เหมาะสมกับอาคารที่ต้องการเกล็ดระบายอากาศขนาดพิเศษ

เกล็ดระบายอากาศขนาดพิเศษ-Z-custom

การติดตั้ง ขนาด และสี เกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียมตัวแซด

แผงบังแดดอลูมิเนียมตัวแซด Z Louver
แผงบังแดดอลูมิเนียมตัวแซด Z Louver
แผงบังแดดอลูมิเนียมตัวซี
แผงบังแดดอลูมิเนียมตัวซี

แผงกันแดดอลูมิเนียม

แผนกอลูมิเนียมแผงตัวแซด Z ติดต่อ คุณกอล์ฟ 089-685-0808