แผ่นปิดครอบอลูมิเนียม แผ่นแฟลชชิ่ง (Flashing) ปิดขอบ ปิดครอบรอบต่อ หลบมุม แผ่นครอบแฟลชชิ่ง

มีหลายแบบเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยปรกติแผ่นครอบจะเป็นแผ่นเมทัลชีทที่เรียบไม่มีลอน จะถูกนำมาใช้งานร่วมกับแผ่นหลังคาอลูมิเนียมชีทที่เป็นลอนโดยแผ่นครอบจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในแง่ของการปิดรอยต่อ ปิดสันเดินขอบเพื่อกันน้ำเข้าไปตามรอยต่อ หรือแม้กระทั่งเพื่อความสวยงามก็ตามที แผ่นครอบที่เป็นแผ่นเรียบนี้มีการถูกดัดพับ ให้มีรูปร่างต่างๆ ที่แตกต่างกันไป ตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน เราสามารถสั่งให้โรงงานพับเพื่อใช้เป็นแผ่นครอบตามแบบที่ต้องการได้โดยทั่วไปแผ่นครอบจะมีหน้ากว้างแผ่น 304 มม. 457 มม. 608 มม. และ 914 มม.

ประเภทของแผ่นครอบและการเลือกใช้เพื่อความสวยงามหรือเพื่อปิดรอยต่อกันรั่ว

แผ่นครอบจั่ว จะใช้ปิดสันจั่ว

แผ่นครอบข้าง ใช้ติดขอบข้างเพื่อความสวยงาม หรือการต่อชนของหลังคาตัวผนัง

แผ่นครอบชาย มีลักษณะคล้ายแผ่นครอบข้างแต่ใช้ติดขอบชายใต้ชายหลังคาเพื่อความสวยงาม

แผ่นครอบชนผนัง จะใช้ปิดรอยต่อระหว่างผนังและหลังคา

แผ่นครอบมุมนอก ใช้ติดขอบมุมด้านนอกตัวอาคาร ของขอบชนของผนังทั้งสองข้าง

แผ่นครอบมุมใน ใช้ติดขอบมุมหลบด้านในตัวอาคาร ของขอบชนของผนังทั้งสองข้าง

แผ่นครอบปิดล่าง จะใช้ปิดจบผนังล่าง

แผ่นครอบสันตะเข้ จะนิยมใช้ปิดสันของเรือนปั้นหยา

แผ่นครอบสั่งทำพิเศษ ตามแบบที่ทางช่างออกแบบ (Drawing)

 

ประเภทของแผ่นครอบและรูปแบบการติดตั้ง

 

ตัวอย่างครอบแต่ละประเภท