ม้วนอลูมิเนียม Aluminium Coil

ผลิตตามมาตรฐานสากล ASTM B209 Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate

เป็นม้วนอลูมิเนียมเกรดพิเศษที่ผลิตขึ้นเพื่อสำหรับรีดหลังคาโดยเฉพาะ ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง ไม่แตกหักง่าย มีความแข็ง อีกทั้งยังทนต่อการกัดกร่อนได้อย่างดี

สามารถขึ้นรูปลอนหลังคาได้โดยใช้เครื่องรีดหลังคาเหล็ก

ม้วนอลูมิเนียม aluminium coil อลูมิเนียมคอยล์