Category Archives: Uncategorized

ทำไมอลูมิเนียมไม่เป็นสนิม?

ทำไมอลูมิเนียมไม่เป็นสนิม?   คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสนิมอลูมิเนียมกับการใช้งานอลูมิเนียมโปรไฟล์กลางแจ้ง ตอบได้ตามนี้   สนิมคือปฏิกริยาออกไซด์ (oxide) ระหว่างโลหะกับออกซิเจน เกิดขึ้นเมื่อเหล็กสัมผัสกับออกซิเจน ซึ่งเกิดกับโลหะทุกชนิดรวมถึงอลูมิเนียมด้วย   สนิมอลูมิเนียมมีสูตรทางเคมีคือ Al2O3  มีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ เคลือบผิวอลูมิเนียม   ซึ่งแตกต่างจากเหล็กตรงที่เมื่อเหล็กเกิดสนิม สนิมที่เกิดจะหลุดออก ทำให้ผิวเหล็กสัมผัสออกซิเจนอยู่ตลอดเหล็กจึงถูกสนิมกัดกร่อนลุกลามไปเรื่อยๆ   ส่วนอลูมิเนียมมีกลไกการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติ คือสนิมที่เกิดขึ้นจะเกาะผิวอลูมิเนียมอย่างเหนียวแน่น ทำให้ตัดการสัมผัสออกซิเจนกับพื้นผิวอลูมิเนียมปฏิกริยาการเกิดสนิมจึงหยุดลง ทำให้ไม่มีปัญหากับการใช้งานกลางแจ้ง